Недела

• 6:45    Музичко интермецо

• 7:05    Штрумфови

• 7:20    Светот на Биби

• 8:00    Бумеранг

• 8:25    Знаете ли

• 8:35    За Македонскиот јазик

• 8:45    Школата за готвење на Марта

• 9:10    Дива година на земјата

• 10:00  Вести

• 10:15  Неделен магазин

• 11:45  Фолк џубокс

• 13:00  Дневник

• 13:30  Музиката мојот живот

• 14:15  Хедонизам со Фичо

• 14:55  7 минути здравје

• 15:05  Легендите во Вегас

• 16:50  Околу светот

• 17:00  Дневник 1

• 17:25  Спорт

• 17:35  Метео

• 17:45  Приказна

• 18:30  Разгледници од Европа - Малта

• 19:10  Штрумфови

• 19:30  Дневник 2

• 19:55  Спорт

• 20:05  Метео

• 20:15  Во кадар

• 21:00  Есен во Њујорк

• 22:45  Дневник 3

• 23:00  Спорт

• 23:10  Метео

• 23:15  Џез Фабрика Фестивал 2022

• 0:14    Приказната на робинката

• 1:02    Приказната на робинката

• 1:51    Дневник 1

• 2:16    Спорт

• 2:23    Метео

• 2:26    Приказна

• 3:11    Музичко интермецо

• 3:31    Неделен магазин

• 5:01    Фолк џубокс

• 6:16    Македонски народни приказни