истражување

Земјоделието со најголем удел во сивата економија, покажуваат истражувањата

22.02.2024 13:38

Најмногу според истражувањата ја има во земјоделскиот сектор. Речиси половина од работниците не се пријавени...

Сивата економија со 33 проценти учествува во бруто домашниот производ. Најмногу според истражувањата ја има во земјоделскиот сектор. Речиси половина од работниците не се пријавени. Елизабета Митреска известува за истражувањата на Агро Лидер за сивата економија во земјоделството.