Градежништво

Со европски стандарди, европски цени на становите

17.06.2024 13:32

Во Скопје продолжува експанзијата на нови објекти. Откако паднаа мораториумите, секоја втора куќа станува зграда...

Воведување еврокодови за проектантски и градежни компании-новини во секторот. Во Скопје продолжува експанзијата на нови објекти. Откако паднаа мораториумите, секоја втора куќа станува зграда. Александра Велинова денеска работи на тема – градежништво. Што е тоа што ќе го регулира пазарот за да се достигнат европските стандарди?