Извештајот за активностите на СЈО на пленарна седница

28.03.2016 08:08

На оваа седница, пратениците, меѓу другото, ќе расправаат и по предлогот за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење кризна состојба поради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Македонија.

Извештајот за активностите на Јавното обвинителство за гонење на кривичните дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите за период од шест месеци е на дневен ред на 99. седница на Собранието на Република Македонија.

На оваа седница, пратениците, меѓу другото, ќе расправаат и по предлогот за изменување на Одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење кризна состојба поради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Македонија.

Во рамки на седницата ќе бидат разгледани и повеќе предлог закони за изменување и дополнување закони, меѓу кои  законите за спорт, за договорен залог, трговски друштва, за градење...., сите по скратена постапка.

Пратениците ќе расправаат и по предлогот за дополнување на Законот за помилување, по скратена постапка, поднесен од пратениците од опозицијата.