ПРЕДЛОГ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈРП МРТ ЗА 2018 ГОДИНА

19.09.2017 16:14

Предлог- годишната програма за работа на ЈРП МРТ за 2018- та година, може да ја преземете на следниот линк:

Предлози и сугестии може да испратите на: [email protected]