Предлог- финансиски план на ЈРП МРТ за 2023-та година

20.09.2022 12:45

Сите ваши предлози и сугестии во врска со Предлог- финансискиот план на ЈРП МРТ за 2023-та година може да ги испратите на следната е- пошта: [email protected]

Предлог- финансискиот план може да го преземете на следниот линк: