180 нови автобуски постојки во Скопје

24.04.2014 11:20

Проектот кој стартуваше пред една година, сега е во напредна фаза, а со него се опфатени 3 вида стојалишта...

180 од планираните 226 нови автобуски постојки се поставени во главниот град на Македонија. Со проектот е предвидено да се заменат старите и дотраени стојалишта и на нивно место да се постават нови, изработени според светските стандарди и далеку побезбедни за корисниците на јавниот градски превоз.
 
Проектот кој стартуваше пред една година, сега е во напредна фаза, а со него се опфатени 3 вида стојалишта.
 
Новите стојалишта имаат повеќе елементи. Настрешница, клупа за седење, корпа за отпадоци но и информативна табла. 
 
Минатиот период ЈСП комплетно го обнови возниот парк откако беа набавени повеќе од 300 нови едноподни и двокатни автобуси од Украина и Кина, проект во кој владата вложи околу 60 милиони евра.