ЕПИ

Дебата „Мониторинг на владеењето на правото за земјите-членки на ЕУ и кандидатите: Премостување на јазот“

07.06.2023 09:40

Настанот, како што се посочува, ќе се обиде да даде простор за дијалог за владеење на правото во поглед на пристапување на Северна Македонија и земјите од Западен Балкан во ЕУ, да овозможи увид во тековниот развој на владеењето на правото во земјите-членки, како и да даде препораки за подобрување на содржината и механизмите на процесот на пристапување...

Институтот за европска политика (ЕПИ) денеска во Скопје организира дискусија на тема „Мониторинг на владеењето на правото за земјите-членки на ЕУ и кандидатите: Премостување на јазот“.

Настанот, како што се посочува, ќе се обиде да даде простор за дијалог за владеење на правото во поглед на пристапување на Северна Македонија и земјите од Западен Балкан во ЕУ, да овозможи увид во тековниот развој на владеењето на правото во земјите-членки, како и да даде препораки за подобрување на содржината и механизмите на процесот на пристапување.

Воведни обраќања ќе имаат шведската амбасадорка Ами Ларсон Џаин, заменик министерката за правда Викторија Аврамовска Мадиќ и директорката на ЕПИ Симонида Кацарска.