Македонија

Вработените во обвинителствата на штрајк

27.09.2023 13:14

Вработените во обвинителствата бараат повисоки плати и додатоци на плата. Засега ќе работат само итни и недложни работи...

Штрајк на вработените во сите јавни обвинителства, бараат повисоки плати и додатоци на плата. Засега ќе работат само итни и недложни работи, а штрајкот ќе трае сè до исполнување на нивните барања. Известува Ана Јосифоска-Тодоровска.