Медиумска писменост

Медиумската писменост и вештачката интелигенција

29.02.2024 14:04

Потребни се промени во образовниот систем. Младите мораат да бидат во тек со брзите општествени промени кои ги носи вештачката интелигенција преку стекнување вештини за медиумска писменост...

Вештачката интелигенција е многу корисна, но само ако се користи одговорно, може да ги подобри начините со кои анализираме и создаваме информации. Но, дали поентите креирани со помош на вештачката интелигенција е етички да се споделуваат на различни публики, умеат ли сите граѓани подеднакво да ги користат придобивките од вештачката интелигенција и дали сме свесни за ризиците од нејзината употреба.

За медиумската писменост во доба на вештачката интелигенција разговараа претставници на Меѓународната академска заедница, експерти и истражувачи.

Вештачката интелигенција носи брзи општествени промени, а младите треба да се приспособат на овие промени преку учење вештини за медиумска писменост.

На работилница за вештачка интелигенција за интерактивно учење и истражување, младите имаа можност да ги видат најпопуларните алатки и да научат продуктивно да ги користат, но и да се заштитат од штетни влијанија.

 

Александра Спировска