Изградба на плоштад во Зрновци

23.01.2014 12:17

Во Зрновци започна со изградба новиот плоштад кој се гради со средства од Агенцијата за подршка на земјоделието и руралниот  развој и ке се протега на површина од 1.650 метри.

Локалната самоуправа на Општина Зрновци започна со реализација на планските активнсоти за изградба на плоштадот во населбата,кој ке се протега на  површина од 1.650 метри и ке го користат граѓаните на Зрновци и општината. Урбанистичкото решение предлага можност за собир на граѓаните како и реализирање на повеке културно уметниучки активности и собири.

Во Зрновци започна со изградба новиот плоштад кој се гради со средства од Агенцијата за подршка на земјоделието и руралниот  развој и ке се протега на површина од 1.650 метри.

Локалната самоуправа на Општина Зрновци започна со реализација на планските активнсоти за изградба на плоштадот во населбата,кој ке се протега на  површина од 1.650 метри и ке го користат граѓаните на Зрновци и општината. Урбанистичкото решение предлага можност за собир на граѓаните како и реализирање на повеке културно уметниучки активности и собири.

Паралелно со овие активности преку Агенцијата за подршка на  земјоделеството и руралниот развој  во износ од 6 милиони денари ке се гради втората фаза од канализационата мрежа во населеното место Видовиште.