ТВ Програма

• 6:45    Македонија наутро

• 9:40    7 минути здравје

• 9:50    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Знаете ли

• 10:30  Тин  камп

• 11:10  Квиско

• 11:40  Китови со Стив Бакшал

• 12:30  Школата за готвење на Марта

• 13:00  Дневник

• 13:30  Метео

• 13:35  Радиус

• 14:05  Музиката мојот живот

• 14:40  Турлитава

• 15:10  7 минути здравје

• 15:20  90 - тите

• 16:05  Низ портите на рајот - Аланија

• 16:50  Околу светот

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Метео

• 17:35  ЕУРОФОРИЈА

• 18:20  Технолошки центар

• 18:45  Делата живеат вечно

• 19:20  Околу светот

• 19:25  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Студио - ЕУРОФОРИЈА

• 20:50  УЕФА ЕУРО 2024: Хрватска - Италија                         

• 22:50  Студио - ЕУРОФОРИЈА

• 23:15  Дневник 3

• 23:30  Метео

• 23:32  360 степени

• 0:22    ПРЕГЛЕД НА ДЕНОТ          

• 1:07    Лас Вегас

• 1:48    Дневник 1

• 2:18    Метео

• 2:21    Македонија наутро

• 5:16    Музичко интермецо

• 5:41    Музиката мојот живот

• 6:16    Македонски народни приказни  

 

• 6:45    Македонија наутро

• 9:40    7 минути здравје

• 9:50    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Знаете ли

• 10:30  Тин  камп

• 11:00  Квиско

• 11:30  Околу светот

• 11:40  Китови со Стив Бакшал

• 12:30  Школата за готвење на Марта

• 13:00  Дневник

• 13:30  Метео

• 13:35  360 степени

• 14:25  Само прашај

• 14:55  УЕФА ЕУРО 2024: Хрватска - Италија                        

• 17:00  Дневник 1

• 17:15  Студио - ЕУРОФОРИЈА

• 17:50  УЕФА ЕУРО 2024: Холандија - Австрија                        

• 19:50  Студио - ЕУРОФОРИЈА

• 20:00  Дневник 2

• 20:15  Студио - ЕУРОФОРИЈА

• 20:50  УЕФА ЕУРО 2024: Данска - Србија                       

• 22:50  Студио - ЕУРОФОРИЈА

• 23:15  Дневник 3

• 23:30  Метео

• 23:32  ПРЕГЛЕД НА ДЕНОТ          

• 0:17    Лас Вегас

• 1:01    Само прашај

• 1:31    Дневник 1

• 1:46    Метео

• 1:48    Македонија наутро

• 4:43    Музичко интермецо

• 5:08    Петтиот ангел

• 5:29    Разгледници од Европа - Луцерн

• 6:10    Македонски народни приказни  

 

 

• 6:45    Македонија наутро

• 9:40    7 минути здравје

• 9:50    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Знаете ли

• 10:30  Тин  камп

• 11:00  Квиско

• 11:35  Околу светот

• 11:40  Китови со Стив Бакшал

• 12:30  Школата за готвење на Марта

• 13:00  Дневник

• 13:30  Метео

• 13:35  Аграр

• 14:30  Турлитава

• 14:55  Околу светот

• 15:05  УЕФА ЕУРО 2024: Данска - Србија                        

• 17:00  Дневник 1

• 17:15  Студио - ЕУРОФОРИЈА

• 17:50  УЕФА ЕУРО 2024: Украина - Белгија                       

• 19:50  Студио - ЕУРОФОРИЈА

• 20:00  Дневник 2

• 20:15  Студио - ЕУРОФОРИЈА

• 20:50  УЕФА ЕУРО 2024: Чешка - Турција                     

• 22:50  Студио - ЕУРОФОРИЈА

• 23:15  Дневник 3

• 23:30  Метео

• 23:32  ПРЕГЛЕД НА ДЕНОТ          

• 0:17    Лас Вегас

• 0:58    Хедонизам со Фичо

• 1:38    Дневник 1

• 1:53    Метео

• 1:55    Македонија наутро

• 4:50    Музичко интермецо

• 5:10    Турлитава

• 5:32    Аграр

• 6:17    Македонски народни приказни  

 

• 6:45    Македонија наутро

• 9:40    7 минути здравје

• 9:50    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Знаете ли

• 10:30  Тин  камп

• 11:00  Квиско

• 11:30  Околу светот

• 11:40  Планетата на ајкулите

• 12:30  Школата за готвење на Марта

• 13:00  Дневник

• 13:30  Метео

• 13:35  Хедонизам со Фичо

• 14:20  Македонија од воздух

• 14:40  Турлитава

• 15:10  7 минути здравје

• 15:20  90 - тите

• 16:05  Приказни од Ориентот

• 16:55  Околу светот

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Метео

• 17:35  ЕУРОФОРИЈА

• 18:20  Само прашај

• 18:50  Околу светот

• 19:00  7 минути здравје

• 19:10  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Метео

• 20:05  360 степени

• 21:00  Цената на моќта

• 22:30  Дневник 3

• 22:45  Метео

• 22:47  Лас Вегас

• 23:28  360 степени

• 0:18    ЕУРОФОРИЈА

• 1:01    Разгледници од Европа - Венеција

• 1:41    Дневник 1

• 2:11    Метео

• 2:13    Македонија наутро

• 5:08    Музичко интермецо

• 5:33    Приказни од Ориентот

• 6:20    Македонски народни приказни  

 

 

 • 6:45   Македонија наутро

• 9:40    7 минути здравје

• 9:50    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Знаете ли

• 10:30  Тин  камп

• 11:15  Квиско

• 11:50  Планетата на ајкулите

• 12:35  Школата за готвење на Марта

• 13:00  Дневник

• 13:30  Метео

• 13:35  360 степени

• 14:30  7 минути здравје

• 14:40  Турлитава

• 15:20  90 - тите

• 16:05  Приказни од Ориентот

• 16:50  Околу светот

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Метео

• 17:35  ЕУРОФОРИЈА

• 18:20  Хедонизам со Фичо

• 19:05  7 минути здравје

• 19:15  Околу светот

• 19:25  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Метео

• 20:05  Агенда 35

• 20:40  Доставувач

• 22:30  Дневник 3

• 22:45  Лас Вегас

• 23:27  ЕУРОФОРИЈА

• 0:10    Агенда 35

• 0:40    Разгледници од Европа - Венеција

• 1:22    Дневник 1

• 1:52    Метео

• 1:54    Македонија наутро

• 4:49    Музичко интермецо

• 5:04    Турлитава

• 5:36    Приказни од Ориентот

• 6:19    Македонски народни приказни  

 

• 6:45    Музичко интермецо

• 7:05    Знаете ли

• 7:10    Светот на Биби

• 7:40    Бумеранг

• 8:00    Неделен магазин

• 9:25    Технолошки центар

• 9:50    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:10  Фолк џубокс

• 11:35  Турлитава

• 11:55  Македонија од воздух

• 12:15  Светот на тишината

• 12:40  7 минути здравје

• 12:50  Околу светот

• 13:00  Дневник

• 13:30  Третa доба

• 14:10  Музиката мојот живот

• 14:45  7 минути здравје

• 14:55  Околу светот

• 15:00  УЕФА ЕУРО 2024:  Снимка      

• 17:00  Дневник 1

• 17:15  Студио - ЕУРОФОРИЈА

• 17:50  УЕФА ЛШ - Фудбал  1/8 - Финaле                                                    

• 19:50  Студио - ЕУРОФОРИЈА

• 20:00  Дневник 2

• 20:15  Студио - ЕУРОФОРИЈА

• 20:50  УЕФА ЛШ - Фудбал  1/8 - Финaле                                                    

• 22:50  Студио - ЕУРОФОРИЈА

• 23:15  Дневник 3

• 23:30  Метео

• 23:32  ПРЕГЛЕД НА ДЕНОТ          

• 0:17    Лас Вегас

• 0:58    Хедонизам со Фичо

• 1:38    Радиус

• 2:17    Дневник 1

• 2:32    Метео

• 2:34    Неделен магазин

• 3:45    Музичко интермецо

• 4:10    Третa доба

• 4:49    Фолк џубокс

• 6:09    Македонски народни приказни    

 

 

• 6:45    Музичко интермецо

• 7:10    Штрумфови

• 7:25    Бумеранг

• 7:45    Знаете ли

• 7:50    За Македонскиот јазик

• 8:00    7 минути здравје

• 8:10    Околу светот

• 8:15    Школата за готвење на Марта

• 8:40    Во дивината на Колумбија

• 9:30    Радиус

• 10:00  Вести

• 10:10  Неделен магазин

• 11:40  Фолк џубокс

• 13:00  Дневник

• 13:30  Аграр

• 14:15  Приказна

• 15:00  УЕФА ЕУРО  2024:  Снимка      

• 17:00  Дневник 1

• 17:15  Студио - ЕУРОФОРИЈА

• 17:50  УЕФА ЛШ - Фудбал 1/8 - Финaле                                                    

• 19:50  Студио - ЕУРОФОРИЈА

• 20:00  Дневник 2

• 20:15  Студио - ЕУРОФОРИЈА

• 20:50  УЕФА ЛШ - Фудбал  1/8 - Финaле                                                    

• 22:50  Студио - ЕУРОФОРИЈА

• 23:15  Дневник 3

• 23:30  Метео

• 23:32  ПРЕГЛЕД НА ДЕНОТ          

• 0:17    Покрив

• 1:01    Лас Вегас

• 1:41    Дневник 1

• 1:56    Неделен магазин

• 3:24    Музичко интермецо

• 3:44    Фолк џубокс

• 5:04    Аграр

• 5:49    Турлитава

• 6:14    Македонски народни приказни