ТВ Програма

• 6:45    Македонија наутро

• 9:40    7 минути здравје

• 9:50    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Знаете ли

• 10:35  Дајте музика

• 11:05  Светот на Биби

• 11:25  Околу светот

• 11:30  7 минути здравје

• 11:40  Најтајните хотели на светот

• 12:30  Школата за готвење на Марта

• 13:00  Дневник

• 13:30  Метео

• 13:35  Агенда 35

• 14:05  Радиус

• 14:35  Музичка индустрија

• 15:10  Разоткриени заговори

• 16:00  Во живо  - програма на градови

• 16:50  Околу светот

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  Наш подиум

• 18:35  Технолошки центар

• 19:00  Околу светот

• 19:05  Бумеранг

• 19:25  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Спорт

• 20:10  Метео

• 20:15  Изгубениот град З

• 22:35  Дневник 3

• 22:50  Спорт

• 23:00  Метео

• 23:03  25. час

• 23:59  Лас Вегас

• 0:40    Наш подиум

• 1:27    Радиус

• 1:57    Дневник 1

• 2:27    Спорт

• 2:34    Метео

• 2:37    Македонија наутро

• 5:32    Музичко интермецо

• 5:52    Турлитава

• 6:15    Македонски народни приказни  

• 6:45    Македонија наутро

• 9:40    7 минути здравје

• 9:50    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Знаете ли

• 10:35  Дајте музика

• 11:05  Светот на Биби

• 11:25  Околу светот

• 11:30  7 минути здравје

• 11:40  Најтајните хотели на светот

• 12:30  Школата за готвење на Марта

• 13:00  Дневник

• 13:30  Метео

• 13:35  Агенда 35

• 14:05  Радиус

• 14:35  Музичка индустрија

• 15:10  Разоткриени заговори

• 16:00  Во живо  - програма на градови

• 16:50  Околу светот

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  Наш подиум

• 18:35  Технолошки центар

• 19:00  Околу светот

• 19:05  Бумеранг

• 19:25  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Спорт

• 20:10  Метео

• 20:15  Изгубениот град З

• 22:35  Дневник 3

• 22:50  Спорт

• 23:00  Метео

• 23:03  25. час

• 23:59  Лас Вегас

• 0:40    Наш подиум

• 1:27    Радиус

• 1:57    Дневник 1

• 2:27    Спорт

• 2:34    Метео

• 2:37    Македонија наутро

• 5:32    Музичко интермецо

• 5:52    Турлитава

• 6:15    Македонски народни приказни  

 

 

 • 6:45   Македонија наутро

• 9:40    7 минути здравје

• 9:50    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Знаете ли

• 10:35  Дајте музика

• 11:05  Светот на Биби

• 11:25  Околу светот

• 11:30  7 минути здравје

• 11:40  Најтајните хотели на светот

• 12:30  Школата за готвење на Марта

• 13:00  Дневник

• 13:30  Метео

• 13:35  Агенда 35

• 14:05  Радиус

• 14:35  Музичка индустрија

• 15:10  Разоткриени заговори

• 16:00  Во живо  - програма на градови

• 16:50  Околу светот

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  Наш подиум

• 18:35  Технолошки центар

• 19:00  Околу светот

• 19:05  Бумеранг

• 19:25  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Спорт

• 20:10  Метео

• 20:15  Изгубениот град З

• 22:35  Дневник 3

• 22:50  Спорт

• 23:00  Метео

• 23:03  25. час

• 23:59  Лас Вегас

• 0:40    Наш подиум

• 1:27    Радиус

• 1:57    Дневник 1

• 2:27    Спорт

• 2:34    Метео

• 2:37    Македонија наутро

• 5:32    Музичко интермецо

• 5:52    Турлитава

• 6:15    Македонски народни приказни  

 

 

 

• 6:45    Македонија наутро

• 9:40    7 минути здравје

• 9:50    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Знаете ли

• 10:35  Дајте музика

• 11:00  Светот на Биби

• 11:20  7 минути здравје

• 11:30  Околу светот

• 11:40  Најтајните хотели на светот

• 12:30  Школата за готвење на Марта

• 13:00  Дневник

• 13:30  Метео

• 13:35  Музичка индустрија

• 14:10  7 минути здравје

• 14:25  Разгледници од Европа - Малта

• 15:10  Разоткриени заговори

• 16:00  Во живо - програма на градови

• 16:50  Околу светот

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  Наш подиум

• 18:35  Приказна

• 19:20  Околу светот

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Спорт

• 20:10  Метео

• 20:15  Девојка од милион долари

• 22:30  Дневник 3

• 22:45  Спорт

• 22:55  Метео

• 23:00  Лас Вегас

• 23:42  Мементо

• 1:13    Наш подиум

• 2:03    Дневник 1

• 2:33    Спорт

• 2:40    Метео

• 2:43    Македонија наутро

• 5:38    Музичко интермецо

• 5:58    Турлитава

• 6:18    Град под шатори

 

• 6:45    Македонија наутро

• 9:40    7 минути здравје

• 9:50    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Знаете ли

• 10:35  Дајте музика

• 11:00  Светот на Биби

• 11:20  7 минути здравје

• 11:30  Најтајните хотели на светот

• 12:20  Школата за готвење на Марта

• 12:50  Околу светот

• 13:00  Дневник

• 13:30  Метео

• 13:35  Музичка индустрија

• 14:15  Разгледници од Европа - Венеција 2

• 15:00  7 минути здравје

• 15:10  Разоткриени заговори

• 16:00  Као какао - Вкус на успехот

• 16:55  Околу светот

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  Наш подиум

• 18:35  Хедонизам со Фичо

• 19:15  Околу светот

• 19:25  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Спорт

• 20:10  Метео

• 20:15  Агенда 35

• 21:00  Породилни болки

• 22:30  Дневник 3

• 22:45  Спорт

• 22:55  Метео

• 23:00  Лас Вегас

• 23:42  Наш подиум

• 0:31    Агенда 35

• 1:11    Разгледници од Европа - Венеција 2

• 1:53    Дневник 1

• 2:23    Спорт

• 2:30    Метео

• 2:33    Македонија наутро

• 5:28    Музичко интермецо

• 5:43    Турлитава

• 6:08    Македонски народни приказни 

• 6:45    Музичко интермецо

• 7:10    Знаете ли

• 7:15    Светот на Биби

• 7:55    Бумеранг

• 8:15    Неделен магазин

• 9:25    Технолошки центар

• 9:50    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:15  Враќањето во ОЗ

• 11:45  Македонија од воздух

• 12:10  Петтиот ангел

• 12:40  7 минути здравје

• 12:50  Околу светот

• 12:55  За Македонскиот јазик

• 13:00  Дневник

• 13:30  Третa доба

• 14:15  Турлитава

• 14:45  7 минути здравје

• 14:55  Хедонизам со Фичо

• 15:35  Приказна

• 16:15  Агенда 35

• 16:50  Околу светот

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  Фолк џубокс

• 19:05  7 минути здравје

• 19:15  Околу светот

• 19:25  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Спорт

• 20:10  Метео

• 20:15  Жилет

• 21:00  Без граници

• 22:40  Дневник 3

• 22:55  Спорт

• 23:02  Метео

• 23:04  Лас Вегас

• 23:45  Жилет

• 0:26    Хедонизам со Фичо

• 1:05    Радиус

• 1:35    Дневник 1

• 2:05    Спорт

• 2:12    Метео

• 2:15    Неделен магазин

• 3:26    Музичко интермецо

• 3:51    Македонија од воздух

• 4:14    Фолк џубокс

• 5:34    Третa доба

• 6:15    Македонски народни приказни  

 

 

• 6:45   Музичко интермецо

• 7:10    Знаете ли

• 7:15    Светот на Биби

• 7:55    Бумеранг

• 8:15    Неделен магазин

• 9:25    Технолошки центар

• 9:50    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:15  Враќањето во ОЗ

• 11:45  Македонија од воздух

• 12:10  Петтиот ангел

• 12:40  7 минути здравје

• 12:50  Околу светот

• 12:55  За Македонскиот јазик

• 13:00  Дневник

• 13:30  Третa доба

• 14:15  Турлитава

• 14:45  7 минути здравје

• 14:55  Хедонизам со Фичо

• 15:35  Приказна

• 16:15  Агенда 35

• 16:50  Околу светот

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  Фолк џубокс

• 19:05  7 минути здравје

• 19:15  Околу светот

• 19:25  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Спорт

• 20:10  Метео

• 20:15  Жилет

• 21:00  Без граници

• 22:40  Дневник 3

• 22:55  Спорт

• 23:02  Метео

• 23:04  Лас Вегас

• 23:45  Жилет

• 0:26    Хедонизам со Фичо

• 1:05    Радиус

• 1:35    Дневник 1

• 2:05    Спорт

• 2:12    Метео

• 2:15    Неделен магазин

• 3:26    Музичко интермецо

• 3:51    Македонија од воздух

• 4:14    Фолк џубокс

• 5:34    Третa доба

• 6:15    Македонски народни приказни